ing. Richard Paták
 Jméno
 Heslo
in Hlavní stránka sw Programy  language vy Vývoj programů tp Technická podpora sv Servis a opravy cv Profesní životopis

Spolupráce s ALL.COM - software s.r.o.

Proč podrobně popisuji právě polupráci s ALL.COM - software s.r.o.
 • Firma ALL.COM se prezentuje několika stejnými programy jako já
 • Na webu se prezentuje firma ALL.COM jako autor těchto programů
 • Programy jsem zhotovil v dobách, kdy jsem s firmou ALL.COM spolupracoval
 • Sporné prezentace vznikly v období, když jsem navrhovat zásadní změny nebo ukončení spolupráce
 • Zřejmě to byla i součást "vyjednávání" - když začnu jednat na vlasní pěst, budu vypadat jako plagiátor
 • Snažil jsem se jednat o jasném určení autorských práv k programům, ale nikam to nevedlo
 • Jsem tedy nucen stále vysvětlovat, proč se s tím samým prezentuje jako autor také někdo jiný
Ukončení spolupráce, spor o autorská práva a jeho výsledky
 • Mé dílo z období spolupráce bylo firmou ALL.COM v době sporu prezentováno jako dílo zaměstnanecké
 • Před sporem jsem byl firmu ALL.COM brán jako externí dodavatel programů a technické podpory
 • Nepodařilo se dospět k dohodě, jasně definující vzájemné vztahy a autorská práva
 • Od roku 2005 se firma ALL.COM - software s.r.o. prezentuje jako autor programů, které jsem vytvořil
Proč si myslím, že mé dílo z období spolupráce nelze považovat za zaměstnanecké
 • Fakturoval jsem podíl pouze z toho, co firma ALL.COM již sama fakturovala svým zákazníkům
 • Na programech pro firmu ALL.COM jsem pracoval většinou doma a na vlastních počítačích
 • Fakturoval jsem podíl ze zisku pouze za programy ALLWIN
 • Vývoj dalších programů jsem dělal ve vlastním zájmu a režii, abych zvýšil zisk za program ALLWIN
 • V letech 1997 až 2006 jsem neměl příjmy pouze ze spolupráce s firmu ALL.COM - software s.r.o.
TSET LASP
COMMAN MobilCom
Spojovatelka DataLoad
Setup Kredit
Outl_Up AlcaLoad
SMSInterface AJeTo
SMS_Mail Dropper
CmdSMail PowerMonitor
WorkMonitor MEDIXcom

- autor stránek je Richard Paták -